โครงการ Solar PV Rooftop

กิจกรรม CSR ลดการปล่อยก๊าซ (CO2) สู่บรรยายกาศด้วยการใช้แผงโซล่าเซลล์

โครงการ Solar PV Rooftop

กิจกรรม CSR ลดการปล่อยก๊าซ (CO2) สู่บรรยายกาศด้วยการใช้แผงโซล่าเซลล์

M&T Allied Technologies Green Factory ส่งมอบโครงการ Solar PV Rooftop กิจกรรมลดปล่อยก๊าซ (CO2) สู่บรรยายกาศด้วยการใช้แผงโซล่าเซลล์ ผลิตพลังงานสะอาดเพื่อใช้งานทั่วไป เช่น ไฟแสงสว่าง , แอร์ , พัดลม และอื่นๆ ที่ใช้กระแสไฟฟ้า 220V.

หน่วยของพลังงานที่ผลิตได้ขนาด 200 kW เป็นแบบไม่เก็บประจุ โดยไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์จะถูกส่งไปยังหม้อแปลงไฟฟ้าของโรงงานเพื่อจ่ายให้กับภายในโรงงานด้วยไฟ 220V  เป้าหมายที่วางไว้คือ สามารถลดการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าลง 10%

CSR : กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซ (CO2) สู่บรรยายกาศด้วยการใช้แผงโซล่าเซลล์
CSR : กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซ (CO2) สู่บรรยายกาศด้วยการใช้แผงโซล่าเซลล์